Privacy Policy

Networking.be is begaan met uw privacy, en de veiligheid van uw gegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, rechtstreeks of via derden, en wat we hier mee doen. 

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u van onze services gebruik maakt, worden er automatisch technische gegevens verzameld die kunnen helpen om de identiteit van de bezoeker te achterhalen. Deze informatie omvat o.a. IP adressen en identificatiestrings van de gebruikte browsersoftware, apparaat en besturingssysteem, gemaakte zoekopdrachten, de aangemelde gebruiker, uw locatie. 

Aangeleverde gegevens

Alle informatie die u zelf via de service hebt ingegeven, zoals oa. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden gevraagd op het moment dat u bepaalde acties onderneemt op de website waarvoor deze informatie nodig is.  

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden gebruikt in het kader van de normale werking van de website en de vrijwaring hiervan. Dit omvat oa. monitoring, rapportage, opsporen van klik-fraude en om andere vormen van verdacht gedrag, alsook de communicatie met derde partijen die al dan niet onderdeel van de service zijn. De gegevens worden enkel met derde partijen gedeeld in het kader van de normale werking van de service, of met uw toestemming, of om juridische redenen, of voor verwerking door vertrouwde externe bedrijven die de informatie voor ons verwerken.

Beveiliging van de gegevens

De werken er hard aan Networking.be en onze gebruikers te beschermen tegen ongeauthorizeerde toegang tot, wijziging van, vernietiging van of openbaring van de door ons bewaarde gegevens. Zo coderen we veel van onze communicaite met de services via SSL, slagen we de gebruikerswachtwoorden niet onversleutelde of omkeerbare op en beperken we het aantal personen met toegang tot de gegevens tot een minimum.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden dat wordt opgeslagen op uw apparaat en ons toelaat om persoonlijke gegevens of instellingen op uw apparaat op te slaan. Dit omvat zowel cookies om de directe werking van de website voor u te verbeteren, als cookies voor het verzamelen van statistieken om de werking van de website naar de toekomst toe te verbeteren. Naast cookies van onze services zelf, maken wij ook gebruik van een aantal externe services die eveneens cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. 

Via de instellingen van je browser, kan je bepalen of onze services in staat zijn om cookies te plaatsen.